سوالات متداول | 09337545255 | حامی الکترونیک

سوالات متداول

راهنمای خرید کارتخوان سیار

آیا می شود دستگاه را خریداری کرد؟

بله فقط کافیست مدارک مورد نیاز را به ما تحویل دهید.

آیا به این دستگاه پوز مالیات می خورد؟

خیر به هیچ دستگاه کارتخوانی در کشور مالیات نمی خورد.

آیا پولی در حساب بلوکه می شود؟

خیر مالکیت این دستگاه برای شخص پذیرنده است و پذیرنده فقط پول خرید دستگاه را پرداخت می کند.

آیا می شود دستگاه را به فرد دیگری واگذار کرد؟

بله ، چون دستگاه پوز سیار تملیکیست و نه ودیعه ای در نتیجه امکان واگذاری به غیر نیز وجود دارد.

آیا امکان تغییر حساب وجود دارد؟

بله ، و همه دستگاهای ما دو حساب هم زمان را نیز ساپورت می کنند.

چقدر زمان میبرد تا دستگاه به دست من برسد؟

از زمان تکمیل مدارک بین 5 تا 7 روز کاری رمان بر است.

بر روی چه حساب بانکی سوییچ می شود؟

دستگاهای پوز سیار ما قابلیت سوییچ بر روی تمامی حسابهای بانکی را دارند.

در صورت هر گونه سوال بیشتر با ما در تماس باشید.