مدارک مورد نیاز | 09337545255 | حامی الکترونیک سینا

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارتخوان سیار

انتخاب کنید

پرداخت کنید

لذت ببرید

مدارک مورد نیار

مدارک مورد نیاز جهت تاییدیه شاپرک برای دریافت کارتخوان سیار

روند کار اینگونه است که پذیرنده با تکمیل مدارک خود و ارسال آن به شرکت حامی الکترونیک سینا چه به صورت حضوری و چه از طریق تلگرام نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده و بعد از تاییده مدارک از طرف شاپرک سوییچ بر روی دستگاه مورد نظر پذیرنده تخصیص خورده و زمان تحویل دستگاه مبلغ خرید دستگاه پرداخت خواهد شد

مدارک مورد نیاز

تصویر صفحه اول شناسنامه

تصویر کارت ملی پشت و رو

تصویر جواز کسب یا اجاره نامه یا سند ملکیت چه مسکونی و چه تجاری.در صورتی که هیچ کدام از مدارک فوق پذیرنده ار فرم استشهاد محلی می تواند استفاده کند.

تصویر تاییدیه کد پستی

تصویر تاییدیه شبای حساب مورد نظر

فرم استشهاد محلی

فرم درخواست پایانه فروش

فرم قرارداد پذیرندگی

مدارک مورد نیاز