فروش کارتخوان سیار | 09337545255 | حامی الکترونیک سینا

مشخصات کارتخوان های سیار شرکت حامی الکترونیک سینا

انتخاب کنید

پرداخت کنید

لذت ببرید

مشخصات دستگاهای کارتخوان سیار

مشخصات دستگاهای سیار شرکت حامی ذالکترونیک سینا

مشخصات دستگاهای کارتخوان سیار

وریفون 670

صفحه نمایش سیاه و سفید

کم حجم و خوش دست

بطور متوسط طول عمر باطری آن برابر با 24 تا 48 ساعت می باشد.

1 سال گارانتی و 4 ماه گارانتی باطری

قابلیت سوییچ بر روی تمامی حسابهای عضو شتاب

اتصال به دو حساب همزمان

پشتیبانی 24 ساعته برای همه دستگاهای کارت خوان سیار

سوییچ این دستگاه بر روی حساب شما 5 تا 7 روز کاری بیشتر زمان نمیبرد.

قیمت برای مصرف کننده : 1،250،000 توامان

وریفون 675

دارای صفحه نمایش رنگی با وضوح بالا.

یکی از کوچکترین و کم حجم ترین کارتخوان های موجود در بازار.

بطور متوسط طول عمر باطری آن برابر با 24 تا 48 ساعت می باشد.

1 سال گارانتی و 4 ماه گارانتی باطری

قابلیت سوییچ بر روی تمامی حسابهای عضو شتاب

اتصال به دو حساب همزمان

پشتیبانی 24 ساعته برای همه دستگاهای کارت خوان سیار

سوییچ این دستگاه بر روی حساب شما 5 تا 7 روز کاری بیشتر زمان نمیبرد.

قیمت برای مصرف کننده : 1،650،000 تومان

وریفون 680

زیبا و خوشدست

صفحه نمایش این کارتخوان از نوع لمسی مقاومتی وباوضوح بالاست.

بطور متوسط طول عمر باطری آن برابر با 24 تا 48 ساعت می باشد.

1 سال گارانتی و 4 ماه گارانتی باطری

قابلیت سوییچ بر روی تمامی حسابهای عضو شتاب

اتصال به دو حساب همزمان

پشتیبانی 24 ساعته برای همه دستگاهای کارت خوان سیار

سوییچ این دستگاه بر روی حساب شما 5 تا 7 روز کاری بیشتر زمان نمیبرد.

قیمت برای مصرف کننده : 1،500،000 تومان

پکس اس 90

صفحه نمایش سیاه و سفید

کم حجم و خوش دست

بطور متوسط طول عمر باطری آن برابر با 24 تا 48 ساعت می باشد.

1 سال گارانتی و 4 ماه گارانتی باطری

قابلیت سوییچ بر روی تمامی حسابهای عضو شتاب

اتصال به دو حساب همزمان

پشتیبانی 24 ساعته برای همه دستگاهای کارت خوان سیار

سوییچ این دستگاه بر روی حساب شما 5 تا 7 روز کاری بیشتر زمان نمیبرد.

قیمت برای مصرف کننده : 1،400،000 تومان